logo �wi�tokrzyskie wirtualnie

20.09.2013  Koniec lata to nie koniec przygód!
Zapraszamy w �wi�tokrzyskie przez ca�y rok i prezentujemy "KRAIN� WRA�E�" - film który w wersji 3D mia� swoj� premier� podczas kwietniowych Targów AGROTRAVEL 2013 w Magicznej Kapsule 5D.

 �wi�tokrzyskie kraina wra�e�

05.04.2013  Zwiastun filmu promocyjnego 3D "�wi�tokrzyskie - kraina wra�e�.
Premiera Targi Agrotravel 05.04.2013 godz 14.00

�wi�tokrzyskie - Kraina wra�e�

30.10.2012  Kielce - geologiczny raj (Wirtualna wycieczka do kieleckich rezerwatów geologicznych)

Kielce - geologiczny raj

30.09.2012  Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej.

Muzeum Wsu radomskiej - Wirtualny przewodnik

28.08.2012  Sztuka w przestrzeni publicznej - wirtualne przypomnienie wydarze� z minionych lat i zaproszenie na na "Taniec Czarownic" - rze�b� przestrzenn� autorstwa Ludwiki Ogorzelec (6 wrze�nia 2012). Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej panoramy tej instalacji.

Wirtualny Plac Artyst�w Kielce

12.05.2012  Sp�yw kajakowy "Bobrz� sprz�tamy z Kieleckimi Wodoci�gami" zako�czy� si� sukcesem. Ofiar w ludziach nie by�o, w sprz�cie niewielkie. Zapraszamy na krótk� relacj� do galerii i na szersz� relacj� na profil FB �wi�tokrzyskie wirtualnie.

sp�yw kajakowy Bobrz� sprz�tamy z Kieleckimi wodoci�gami

05.05.2012  Sprz�tanie Bobrzy - sp�yw kajakowy, który organizujemy wspólnie z Wodoci�gami Kieleckimi . Startujemy 12.V.12 (12 maja) jest jeszcze kilka wolnych kajaków. Zainteresowanych czynnym uczestnictwem prosimy o kontakt . Obserwatorów i uczestników 'biernych' zapraszamy na profil facebook'owy po wi�cej informacji

�wi�tokrzyska puszcza jod�owa w niebezpiecze�stwie

14.04.2012  Puszcza Jod�owa w niebezpiecze�stwie 

�wi�tokrzyska puszcza jod�owa w niebezpiecze�stwie

28.12.2011  �wiat�a i Transgresje - relacja panoramiczna, autork� prac jest Aria Milewska.

�wiat�a i Transgresje - Aria Milewska - �wi�tokrzyskie

19.12.2011  Zima za chwil� sypnie �niegiem, zatem czas na powspominanie lata. Polecamy KAJAKI NA OKR�G�O :)

Kajakiem po Nidzie - �wi�tokrzyskie

15.12.2011  Pierwsze, jeszcze gor�ce egzemplarze kalendarza Korony Kielce s� ju� dost�pne w Sklepie Kibica Korony Kielce. Kalendarz w nak�adzie limitowanym 500 szt. (format B2). To tak naprawd� pierwszy taki kalendarz - musisz go mie� !

 Z�OcistoKRWI�CI 2012

07.11.2011  Wirtualny spacer po Ko�ciele �w. Krzy�a w Kielcach .

Wirtualny spacer po Ko�ciele �w. Krzy�a

28.09.2011  Leon Tarasewicz i labirynt na Placu Artystów w Kielcach oczywi�cie wirtualnie -> kliknij obraz aby przenie�� si� w wirtualny �wiat

Leona Tarasewicz labirynt plac artyst�w Kielce

27.09.2011  D�b Bartek w kampaniach ... czytaj wi�cej na ratujmybartka.pl

D�b Bartek w kampani wyborczej

23.09.2011  Zespó� Wirtualne �wi�tokrzyskie   - uskrzydlony !
Nasz zespó� otrzyma� presti�ow� nagrod� �wi�tokrzyskie Skrzyd�a 2011.

Zesp�� wirtualne �wi�tokrzyskie

19.08.2011  Zapraszamy 23 wrze�nia 2011 na 1011 urodziny D�bu Bartek. Wi�cej informacji na stronie ratujmybartka.pl

Urodziny D�bu Bartek

19.08.2011 Nowe wydarzenia : Wandale zdemolowali wiat� pod D�bem Bartek ...  - reporta� TVP Kielce

18.08.2011
Witamy po przerwie wakacyjnej. Jeste�my w trakcie finalizowania nowych realizacji.

Wkrótce uruchomimy serwis w nowej formie. Zapraszamy do zagl�dania na nasze strony. 

07.06.2011 Zapraszamy do wirtualnego ( i nie tylko) ogl�dania okolic  St�porkowa .

28.05.2011 VI �wi�tokrzyska Niezapominajka - wirtualne panoramy -> wi�cej na ratujmybartka.pl

VI �wi�tokrzyska Niezapominajka

 

17.05.2011 VI �wi�tokrzyska Niezapominajka - zapraszamy na relacj� z imprezy - obok D�bu Bartek .

�wi�tokrzyska Niezapominajka 2011 �wi�tokrzyska Niezapominajka 2011 �wi�tokrzyska Niezapominajka 2011 �wi�tokrzyska Niezapominajka 2011

wi�cej zdj�� w galerii  VI �wi�tokrzyskiej Niezapominajki , materia�y video Youtube - ratujmybartka.pl

04.05.2011 Opublikowano nasze najnowsze 'dziecko' - �wi�tokrzyskie wirtualnie . Zobacz realizacj� ...

23.04.2011 W Ko�ciele pw. Matki Bo�ej Ró�a�cowej w Koprzywnicy ko�o Sandomierza podczas liturgii Wigilii Paschalnej odbywa si� „ognista” procesja rezurekcyjna. Sobotni� noc roz�wietlaj� kilkumetrowe s�upy ognia wydobywaj�ce si� z ust koprzywnickich stra�aków. Ka�dy z bziukaczy bierze do ust �yk nafty, podskakuje i wydmuchuje j� na p�on�c� pochodni�. Zobacz panoram� wirtualn� z tego wydarzenia.

21.04.2011 Facebook'owy profil D�bu Bartek, którym si� opiekujemy zyska� 200 fana ! Ty te� mo�esz go 'polubi�'.

20.04.2011 Opublikowali�my spacer wirtualny zrealizowany w ko�ciele �wi�tego Krzy�a w Kielcach. - zobacz wirtualny spacer.

15.04.2011 Przygotowali�my folder inwestycyjny dla klubu sportowego Korona Kielce - zobacz realizacj�.

01.04.2011 Wykonali�my i dostarczyli�my �cianki wystawiennicze. Zapraszamy na krótk� relacj� z tego wydarzenia.

Zapraszamy do zwiedzania. Wi�cej spacerów wirtualnych - zapraszamy do dzia�u Panoramy Wirtualne.

30.11.2010 Opublikowali�my "Wirtualny �wiat Przesz�o�ci" - spacer po parku etnograficznym w Tokarni.

Zapraszamy do zwiedzania. Wi�cej panoram mo�na zobaczy� w dziale Panoramy Wirtualne.

28.09.2010 Opublikowali�my  "Wirtualny Amfiteatr"- spacer po "Amfiteatrze Kadzielnia" w Kielcach.

25.06.2010 Ukaza� si� album "Kielce Kwadrat" . Zapraszamy do obejrzenia wirtualnego wydania albumu.

10.04.2010 Wirtualna panorama Bziuki w Koprzywnicy.

01.03.2010 Stworzyli�my portal ratujmybartka.pl którego celem jest ocalenie pomnika przyrody D�b Bartek.Wirtualny D�b Bartek
Album Kielce Kwadrat
Rekomendowany fotograf google
Panoramy spacery wycieczki Wirtualne